Články

Zajímavé čtení na dlouhé chvíle

Hybridní technologie

Hybridní technologie - malé bioplynové stanice

6. 10. 2015

 článek v pdf

Jelikož se neustále potkáváme se zájmem o malé bioplynové stanice jakož i o zpracovávání problematičtějších surovin (tj. slamnatý hnůj, senáže s vyšším % sušiny atd.), rádi bychom Vám ukázali jedno z řešení, které jsme poprvé představili na konferenci v březnu 2015. Jde o hybridní technologii, tj. spojení suché a mokré fermentace, spojující výhody obou a vzájemně eliminující jejich problematičnost.

Úvod

Úvod aneb to si musí rozhodnout každý sám

8. 1. 2013

 článek v pdf

Ze všeho nejtěžší a nejdůležitější bylo položit si zásadní otázku a udělat základní rozhodnutí. Alespoň u mně to tak bylo. Já jsem se již rozhodl! A pokud už máte tuto otázku také zodpovězenou, pak se můžete začít trápit dalšími souvislostmi, jako např. zda zvolit suchou nebo mokrou technologii/fermentaci atd. Jestli nad svoji malou bioplynovou stanicí alespoň trochu reálně přemýšlíte, pak je potřeba podat žádost o připojení opravdu co nejdřív.

Úvod

Podlimitní EIA malé BPS Prušánky

18. 12. 2012

 článek v pdf

Uvedená mini neboli malá bioplynová stanice bude produkovat elektrickou a tepelnou energii z obnovitelných zdrojů. Současně napomůže materiálovému využívání biologicky rozložitelných surovin, neboť výstupem ze zařízení bude kromě energií také certifikované organické hnojivo. Stavba bude vhodným způsobem navazovat na okolní objekty neboť bude umístěna v areálu bývalého zemědělského družstva v Prušánkách vedle místní čističky odpadních vod, čímž bude vytvářet souvislý a vyvážený celek začleněný do okolní krajiny. Situování záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost inženýrských sítí a produkce veškerého objemu vstupních surovin přímo v lokalitě.

Příklad technologického zařízení

Příklad technologického zařízení malé bioplynové stanice

3. 11. 2012

 článek v pdf

Zařízení této malé, či spíš mini bioplynové stanice bude pracovat na principu mokré anaerobní fermentace, v mezofilně-termofilním teplotním pásmu (kvůli zajištění intenzivnějšího rozkladu hlavně sušší biomasy se zvýšeným podílem ligninu), s možností celkové provozní sušiny do 12 %. Co se týče rozvržení dle stupňů, půjde o netradiční semi 2-stupňovou fermentaci. Tento typ se tak bude skládat z uzavřeného a vyhřívaného prvního fermentačního stupně a rovněž z uzavřeného a vyhřívaného skladovacího stupně. Oba stupně budou probíhat a pracovat současně v jedné kombinované nádrži, rozdělené svislou příčkou, přičemž budou mít společný hermetický plynojem.

Úvod

Jak začít s vyřizováním malé bioplynové stanice

30. 9. 2012

 článek v pdf

Pro ty z Vás, kteří jste se již rozhodly, že se chcete pustit do své malé bioplynové stanice, uvádím stručný návod, který Vám může pomoct v prvních krocích. V tomto článku předkládám příklad s čím začít, aby jste papírově podchytili veškeré základní věci. Jde zejména o získání elektro připojení, započetí vyřizování povolení na stavebním úřade, obci, na životním prostředí atd. Základem je hlavně vyřízení připojení do distribuční sítě/soustavy (DS), kterým začínáme.

Návrh malé bioplynové stanice a hlavní parametry

připravuje se

Suroviny aneb čím, kolik a jak krmit

připravuje se

Ekonomika miniBPS

připravuje se

Dotace pro mini bioplynovou stanici

připravuje se