Články

Zajímavé čtení na dlouhé chvíle

Úvod

Jak začít s vyřizováním malé bioplynové stanice

Ladislav Košík

30. 9. 2012

 článek v pdf

Pro ty z Vás, kteří jste se již rozhodly, že se chcete pustit do své malé bioplynové stanice, uvádím stručný návod, který Vám může pomoct v prvních krocích. V tomto článku předkládám příklad s čím začít, aby jste papírově podchytili veškeré základní věci. Jde zejména o získání elektro připojení, započetí vyřizování povolení na stavebním úřade, obci, na životním prostředí atd. Základem je hlavně vyřízení připojení do distribuční sítě/soustavy (DS), kterým začínáme.

Elektro připojení

Kladné vyřízení připojení BPS do DS je alfa a omegou celého projektu. Na to je potřeba podat příslušnou žádost i s požadovanými přílohami. Správnou žádost najdete na web stránkách Vaší distribuční společnosti (E.ON, RWE atd.). Co se týče příloh, jde zejména o:

  • nákres situace (v požadovaném měřítku) – stačí si stáhnout mapu lokality z webu "www.cuzk.cz" a zvýraznit alespoň parcelu, na které plánujete umístění BPS.
  • jednopólové schéma – jde o celkem důležitý elektro dokument, který je nejlépe zkusit získat od dodavatele kogeneračních jednotek (KJ), který nabízí zařízení o Vámi hledaném elektrickém výkonu.
  • technický list KJ
  • souhlas obce s umístěním BPS v jejím katastrálním území
  • územně plánovací informace – na to je potřeba vyplnit tlačivo z příslušného stavebního úřadu. Jde o oficiální vyjádření stavebního úřadu, zda umístění stanice na zvoleném místě je v souladu s územně plánovací dokumentací
  • výpis z OR
  • podpis vlastníka nemovitosti – pokud plánovaný pozemek pod stanicí není ve Vašem vlastnictví
  • souhlas vlastníka pozemku s přípojným místem k připojení stanice k DS, pokud ním nejste Vy sám
  • příp. i žádost o připojení odběrného místa – je potřeba, pokud stavíte stanici na zelené louce a nenapojujete ji na přípojný bod Vaší farmy, statku atd.

Další povolení, jako např. vyjádřeni operátora trhu, nebo autorizaci ministerstva naštěstí už řešit nemusíte. Tohle povolení je potřeba pro BPS od 100 kW výš a na příští rok je už beznadějně rozděleno/přiděleno.

Připojení výkonově malé BPS je možné řešit připojením přímo do sítě NN (nízkého napětí), čím se ušetří při investici nákupem transformátoru/trafostanice. Proto je vhodné volit i umístění malé bioplynové stanice co nejblíže k elektrickému přípojnému bodu.

Návrh malé bioplynové stanice

Jestli si troufáte a máte už konkrétní představu, načrtněte si BPS sami. Nepodceňujte však tuto část procesu, může se to ve finále vymstít. Můžete zkusit oslovit jakéhokoli dodavatele bioplynové technologie a nechte si od něho udělat přepočet, kolik nádrží a jakých objemů budete potřebovat např. na 1 MW BPS s Vaší skladbou surovin (množství vyčíslí oni) a pak si ta čísla můžete přímo úměrně ponížit na Vámi želaný elektrický výkon (když chcete 100 kW BPS, tak 1 MW vydělíte 10, když 50 kW tak 1 MW podělte 20, snadné).

Správný návrh je ale založen na několika dosti důležitých a odborných parametrech jako je hydraulická zádržná doba, zatížení fermentačního procesu, správně zvolená skladba surovin, potřebné ředění k dosažení umíchatelné provozní sušiny, nutná skladovací kapacita atd. ale to až v příštím článku.

Projekce

Co se týče projekce, existuje hodně firem, které tuto službu nabízí, ale lépe zvolit tu, která má již nějaké zkušenosti s projekty na obnovitelné zdroje energie (OZE), ideálně tu, která samotné "bioplynky" i staví. Cena za projekt a dokumentace (pro dosažení stavebního povolení), se pohybuje na úrovni cca 100-200 tis Kč bez DPH (i více). Dá se ale např. ušetřit na zpracování EIA nebo žádostech a vyjádřeních z úřadů ohledně životního prostředí (např. Natura 2000, ovzduší, voda, odpady atp.), obce, stavebního úřadu a jiných. EIA není věda, když se ví co a jak napsat a kde se co dá dohledat a zjistit. Na tyto věci není potřeba autorizace nebo oprávnění a můžete se nechat inspirovat mnoha příklady na webu: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr nebo http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_podlimitni.